Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

ZAMEK W BYTOWIE

Zamek położony jest w odległości 53 km na południe od Słupska w niewielkim kaszubskim miasteczku. Bytów znajduje się jest w zachodniej części województwa Pomorskiego. Miasteczko otaczają lasy i jeziora oraz morenowe wzgórza. Budowa Warowni rozpoczęła się w czasach wzrostu napięć pomiędzy Polakami i Krzyżakami, tj. w latach 1390-1405. W swojej długiej historii Twierdza była wielokrotnie przebudowywawna i rekonstruowana. Za panowania książąt szczecińskich (w latach 60tych i 70tych XVI wieku) uległa największej w swych dziejach rozbudowie. Zamek wzbogacono o rezydencję i kancelarię książęcą, dom sądu oraz urzędu podatkowego i Dom Wdów. Najbardziej destrukcyjne czasy dla Twierdzy przypadają na rok 1656 (potop szwedzki) gdy zburzona została kwadratowa wieża, Dom i kancelaria książęca, wieża i budynki przybramne oraz zabudowania podzamcza. Odbudowa zamku ciągnęła się na przestrzeni wieków (od 1661 roku) do wybuchu drugiej wojny światowej. W latach 1939-45 zamek stał się kwaterą wojsk niemieckich, by później służyć wojskom radzieckim (po zdobyciu Bytowa) jako więzienie dla pozostałych w tam Polaków i Niemców. Wojna pozostawiła na zamku niewielkie ślady. Po jej zakończeniu Twierdzę odrestaurowano. Obecnie mieści się w Zamku hotel, restauracja, biblioteka oraz Muzeum Zachodniokaszubskie. Zamek jest także areną dla regularnie organizowanych imprez kulturalnych, koncertów, wernisaży i spotkań.
  
  
::..  Różne