Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park obejmuje swoim terenem jezioro Wdzydze oraz kilka położone w północnej części Borów Tucholskich (woj. Pomorskie). Utworzony został w 1983 roku. Jego powierzchnia wynosi ponad 17tys. hektarów. W parku występuje wiele torfowisk związanych głównie z jeziorami. 63% powierzchni Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego stanowią lasy, w których dominuje bezsprzecznie sosna. W parku można spotkać wiele rzadkich gatunków fauny, m.in. bobra, szlachara, puchacza, wydrę, troć jeziorną. Leśno-pojezierny obszar parku wyróżnia piękno krajobrazu. Liczne jeziora oraz bogata szata roślinna parku - doskonale zachowana i zróżnicowana (ponad 600 gatunków roślin), a wśród nich m.in. storczyki, rosiczki, lobielia wodna. We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym znajduje się rezerwat przyrody oraz 5 pomników przyrody.
  
  
::..  Różne