Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

JEZIORO WDZYDZE

Największe wśród położonych na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jezioro składa się z czterech basenów jeziornych o łącznej powierzchni ponad 16 km2 i jest zbiornikiem wodnym typu rynnowego. Ze względu na swoją wielkość oraz maksymalną głębokość przekraczającą 70m nazywane jest przez miejscową ludność "Morzem Kaszubskim". Baseny jeziorne jeziora Wdzydzkiego układają się w charakterystyczny krzyż co powoduje, iż można się także spotkać z nazwą "Wdzydzki Krzyż". Długość "Wdzydzkiego Krzyża" ze wschodu na zachód przekracza 9 km, natomiast z południa na północ 11km. Każdy z basenów jeziornych ma własną nazwę:
Największy (południowy) o powierzchni ponad 1000 ha to właściwe Jezioro Wdzydze. Długość tego basenu wynosi ok. 8 km. Maksymalna głębokość przekracza 70m.
Drugi co do wielkości, o powierzchni ponad 300 ha, to basen Jeziora Gołuń. Jego długość to ok. 6 km, a maksymalna głębokość sięga 18m.
Kolejny, o powierzchni ponad 130 ha, to jezioro Radolne o długości 3 km i głębokości 13m.
Najmniejszy basen jeziorny, zwany Jeziorem Jelenim, rozciąga się na przestrzeni niespełna 3km. Najgłębsze miejsce basenu to prawie ok 19m. Powierzchnia Jeziora Jeleniego wynosi nieco ponad 70ha.
Na jeziorze znajduje się jedna zamieszkana wyspa (największa z ośmiu) o nazwie "Wielki Ostrów". Długość wyspy wynosi 3km. Łączna powierzchnia wysp kompleksu Jezior Wdzydzkich to ok. 150 ha.
Morze Kaszubskie stanowi ogromną atrakcję dla żeglarzy oraz kajakarzy (przez kompleks Jezior Wdzydzkich prowadzi szlak spływu).
Na Jeziorach Wdzydzkich można spotkać żurawie, perkozy, łabędzie, tracze. Wśród ptaków zaobserwować można puchacze, sowy uszate, bieliki, jastrzębie, kanie, myszołowy. Morze Kaszubskie cechuje także liczna populacja bobra.
  
  
::..  Różne