Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE

Historyczna oaza, o której mowa poniżej mieści się w miejscowości Będomin leżącej osiem kilometrów na wschód od Kościeżyny - pięknej miejscowości w samym sercu Kaszub.
Muzeum powstało w 1978 r., mieści się w osiemnastowiecznym dworze należącym niegdyś do rodziny Józefa Wybickiego. Otwarcie tego jedynego w swoim rodzaju muzeum odbyło się 17 lipca 1978 roku. Dwór położony jest w parku, w którym dęby i lipy rosną po 300 lat. Najprawdopodobniej jest to jedyne takie muzeum na świecie.
Dwór wybudowany został przez rodzinę Doręgowskich. Zamieszkująca go w latach 1741-1783 rodzina Wybickich dokonała gruntownej przebudowy Dworu. Kolejnej przebudowy dokonała na początku XX wieku rodzina Wiedendahl, a od marca 1977 roku do ostatnich dni przed uroczystym otwarciem twrały prace adaptacyjne Dworu na potrzeby muzeum.
W tym malowniczo położonym Dworze gromadzone są pamiątki po Józefie Wybickim - postaci, której zawdzięczamy obecne brzmienie naszego Hymnu Narodowego. W bogatych zbiorach Muzeum Hymnu Narodowego znajdziemy meble, dywany, dziewiętnastowieczne kilimy i obrazy o tematyce patriotycznej z okresu powstań narodowych, także tej samej tematyki karty pocztowe, telegramy z początku XX wieku, medale pamiątkowe, dzieła literackie i plastyczne dla których stworzenia inspiracją był Mazurek, który zanim stał się Hymnem Narodowym był Pieśnią Legionów.
Muzeum "opowiada" o historii Hymnu Narodowego nie tylko w Polsce ale także poza jej granicami.
Znajdziemy zatem wśród muzealnych zbiorów nuty i teksy Mazurka Dąbrowskiego wydane w Paryżu w 1862 r. w języku francuskim i naszym rodzimym, a także trawestacje Hymnu wydane w tym samym wieku w Niemczech.
Ponadto odwiedzającym Muzeum ukażą się gramofony z początku ubiegłego stulecia, najstarsze płyty gramofonowe z zapisem polskich pieśni patriotycznych takich jak "Rota", "Jeszcze Polska nie zginęła", "Warszawianka" czy "Boże coś Polskę". Podziwiać także możemy unikatowy eksponat jakim jest miniaturowy gramofon wraz z dwoma płytami z Hymnem Narodowym Rzeczpospolitej Polski.
  
  
::..  Różne