Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

MUZEUM KASZUBSKIE W KARTUZACH

Kartuzy to zamieszkałe przez niespełna 16 tys. osób miasto powiatowe w Województwie Pomorskim. W tymże mieście mieści się Muzeum Kaszubskie, które gromadzi eksponaty związane z Kaszubami i zamieszkującą je ludnością. Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 1 maja 1947 roku, pomimo iż starania o utworzenie tego muzeum podjęte były już przed II Wojną Światową - jej wybuch zniweczył czasowo te plany.
Historia muzeum związana jest z osobą jego pierwszego kustosza i twórcy w jednej osobie Franciszka Tredera, którego imieniem mianowano Muzeum. Po dziś dzień Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera mieści sie w XIX wiecznej willi opuszczonej niegdyś przez urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
W dwa lata po otwarciu Muzeum zorganizowana została w nim pierwsza wystawa sztuki ludowej Kaszub. 1 stycznia 1950 roku muzeum zostało upaństwowione (do tego czasu organizacją placówki zajmowało się Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. dr Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach). Do 1990 roku Muzeum utrzymywane było tylko z dotacji Państwowych. W 1998 roku Muzeum Kaszubksie odznaczono medalem im. Antoniego Abrahama "Srebrna Tabakiera Abrahama" oraz medalem 75-lecia Kartuz. Rok później Towarzystwo Miłośników Kartuz uhonorowało Muzeum dyplomem "Zasłużony dla Kartuz". Medal międzynarodowych Targów Łódzkich przyznano Muzeum w 2001 roku. W tym samym roku w dniu 15 stycznia decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało wciągnięte do Państwowego Rejestru Muzeów.
W muzeum można podziwiać eksponaty etnograficzne i archeologiczne, które umieszczone są w siedmiu salach ekspozycyjnych głównego budynku Muzeum. Na parterze zebrane zostały narzędzia służące niegdyś kaszubskiej ludności do do uprawy ziem, stosowane w gospodarstwie, czułna i narzędzia stosowane przez rybaków. Na piętrze natomiast podziwiać można przedmioty związane z obyczajami i obrzędami dorocznymi.
  
  
::..  Różne