Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

FARMA STRUSI AFRYKAŃSKICH W GARCZYNIE

Założona w 1993 roku w Garczynie gmina Liniewo jest pierwszą w Polsce hodowlą strusi afrykańskich.
Strusie afrykańskie to niezwykłe nieloty. Pokrótce: struś żyje od 60 do 70 lat, płodny jest przez niespełna 40 lat swojego życia, samica znosi jaja w cyklu co 2 dni, waga ptaka mieści się w granicach 100-150 kg., struś biega z szybkością do 60 km/h, wysokość dorosłego ptaka sięga od 2 do 2,8 metra, szyja stanowi 1/3 wysokości ptaka, mimo afrykańskiego pochodzenia strusie wytrzymują spadki temperatur nawet do -40 st. C., spożywa pokarm roślinny.
Hodowla w Garczynie rozpoczęła się skromnie - 10 sztuk strusi - w istniejącej ówcześnie oborze zaadoptowanej na potrzeby hodowli. Obecnie farma zajmuje powierzchnię 5,5 ha, a biega po niej ponad 200 sztuk strusi afrykańskich.
Farma od połowy lat 90tych współpracuje z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, Wojewódzkim Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzięki tej współpracy Farma Strusi Garczyn może poszczycić się wyselekcjonowaną hodowlą o wysokiej jakości genetycznej.
Ciekawostką i jednocześnie wielką atrakcją jest fakt, iż goszcząc na farmie można spróbować jajecznicy ze strusiego jaja lub przejechać się na grzbiecie strusia.
  
  
::..  Różne