Kaszuby, Kaszuby Noclegi
-  

 

  
  
  
::.. Agro Wczasy


Stowarzyszenie kaszubskie
  

  
  

C:\DoWziecia\strony_www\kaszuby.info.pl\public_html\kaszuby-info-pl\hel.htm

BORY TUCHOLSKIE

Bory Tucholskie to jeden z największych (pierwszy co do wielkości po Puszczy Białowieskiej) w Polsce kompleksów leśnych obejmujący swym obszarem ponad 300 tys. ha. Kraina ta wyróżnia się niepowtarzalny pięknem krajobrazu leśnego urozmaiconego jeziorami. Urzeka swą potęgą i majestatem.
Obszar ten kształtował się ok. 10 tys. lat temu podczas ostatniego zlodowacenia na terenach Polski, tzw. zlodowacenia Bałtyckiego. W tym okresie powstała sandrowa równinna, której urozmaicenie stanowią liczne rynny, wydmy, doliny rzek i obniżenia wytopiskowe. Najważniejsze doliny Borów Tucholskich to doliny rzek: Brdy, Wdy, Mątwy i Wierzycy (górnego odcinka).
Bory Tucholskie to w największej części las, w którym dominuje sosna. Piękna tej krainy dopełniają, charakterystyczne dla terenów polodowcowych, jeziora rynnowe. Jeziora te różnią się znacznie wielkością - wiele z nich przekracza swoją powierzchnią 100ha.
Ze względu na bogatą i wyjątkową faunę i florę od 1 lipca 1996 Bory Tucholskie są Parkiem Narodowym. W celu ochrony wyjątkowej przyrody na terenie Borów utworzono wiele rezerwatów, które swym obszarem obejmują wybrane fragmenty puszczy. Ochronie podlegają także pojedyncze okazy drzew i głazów (zabytki i pomniki przyrody), roślinność, ptactwo i zwierzyna.
  
  
::..  Różne